CÔNG TY TNHH SX TM DV  THAN THÁI BÌNH 

Home / SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

HOME: SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Feed Subscription

THAN CỤC ĐEN INDO

THAN CỤC ĐEN INDO

THÔNG TIN SẢN PHẨM    – Tên sản phẩm : Than cục đen indo   – Kích Thước (mm) : 30– 50 – Nhiêt lượng (cal/g) :6.500  – Độ tro (%) : 9 Max – Giá Bán : Call Liên hệ

Xem Tiếp »

THAN CÁM ĐEN INDO

THAN CÁM ĐEN INDO

THÔNG TIN SẢN PHẨM    – Tên sản phẩm : Than cám đen indo    – Kích Thước (mm) : 0– 50 – Nhiêt lượng (cal/g) :6.500  – Độ tro (%) : 9 Max – Giá Bán : Call Liên hệ

Xem Tiếp »

THAN CỤC NÂU INDO

THAN CỤC NÂU INDO

THÔNG TIN SẢN PHẨM    – Tên sản phẩm : Than cục nâu indo   – Kích Thước (mm) : 30– 50 – Nhiêt lượng (cal/g) :5.800  – Độ tro (%) : 9 Max – Giá Bán : Call Liên hệ

Xem Tiếp »

THAN CÁM NÂU INDO

THAN CÁM NÂU INDO

THÔNG TIN SẢN PHẨM    – Tên sản phẩm : Than Cám Nâu INdo    – Kích Thước (mm) : 0– 50 – Nhiêt lượng (cal/g) :5.800  – Độ tro (%) : 9 Max – Giá Bán : Call Liên hệ

Xem Tiếp »

THAN ĐÁ CỤC 5

THAN ĐÁ CỤC 5

THÔNG TIN SẢN PHẨM  – Tên sản phẩm : Than đá cục 5   – Kích Thước (mm) : 15– 35 – Nhiêt lượng (cal/g) :7.400 – Độ tro (%) : 16 Max – Giá Bán : Call Liên hệ

Xem Tiếp »

THAN ĐÁ CỤC 4A

THAN ĐÁ CỤC 4A

THÔNG TIN SẢN PHẨM  – Tên sản phẩm : Than đá cục 4A    – Kích Thước (mm) : 15– 35 – Nhiêt lượng (cal/g) :7.900  – Độ tro (%) : 13 Max – Giá Bán : Call Liên hệ

Xem Tiếp »

THAN ĐÁ CỤC 3 LỞ

THAN ĐÁ CỤC 3 LỞ

THÔNG TIN SẢN PHẨM   – Tên sản phẩm : Than đá cục 3 Lở – Kích Thước (mm) : 25– 70 – Nhiêt lượng (cal/g) :7.800  – Độ tro (%) : 13 Max – Giá Bán : Call Liên hệ

Xem Tiếp »

THAN ĐÁ CỤC 3

THAN ĐÁ CỤC 3

THÔNG TIN SẢN PHẨM  – Tên sản phẩm : Than đá cục 3  – Kích Thước (mm) : 25– 100 – Nhiêt lượng (cal/g) :7.800  – Độ tro (%) : 13 Max – Giá Bán : Call Liên hệ

Xem Tiếp »

THAN ĐÁ CỤC 2 LỞ

THAN ĐÁ CỤC 2 LỞ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  – Tên sản phẩm : Than đá cục 2 lở – Kích Thước (mm) : 35– 100 – Nhiêt lượng (cal/g) :8.000  – Độ tro (%) : 13 Max – Giá Bán : Call Liên hệ

Xem Tiếp »

THAN ĐÁ CỤC 2

THAN ĐÁ CỤC 2

THÔNG TIN SẢN PHẨM  – Tên sản phẩm : Than đá cục 2   – Kích Thước (mm) : 50– 100 – Nhiêt lượng (cal/g) :8.000  – Độ tro (%) : 13 Max – Giá Bán : Call Liên hệ

Xem Tiếp »
Scroll To Top
Báo Giá: 0908 607 391